Reference

Danmarks første håndværkskollegie

På de tidligere godsbanearealer i det centrale Horsens opfører BRFfonden et nyt håndværkskollegie – det første af sin slags herhjemme.

Om byggeriet

Vi har sammen med CUBO, Danø Arkitektur og Schønherr vundet konkurrencen om tegne Danmarks første håndværkskollegie. Projektet omfatter kollegieboliger, værkstedsfaciliteter og fællesarealer, der tilsammen vil udgøre et helt særligt studiemiljø til håndværkselever.

Konkurrenceforslagets hovedgreb opleves som et karakterfuldt bygningsværk, der i materialevalg og konstruktion udtrykker rustik styrke og tilstedeværelse, og samtidig skaber en stemning af det uprætentiøse og hjemlige. I forslaget spiller store rum, mindre lommer og intime rum sammen – og danner en homogen ramme om aktive zoner, boliger og den rolige have. Håndværkskollegiet består af en række elementer: En værksteds- og fælles del, som møder byens skala og omkranser et frodigt haverum med regnvandsbassin samt en klynge af boliger anlagt omkring fælles torve.

Grundidé er med Danøs egne ord hentet i fortidens fag-højskoler kombineret med elementer fra nutidens højskoler; med dannelse og interessefællesskab i centrum. Håndværkskollegiet bliver et sted, der efterlever BRFfondens ambition og ønske om at fastholde og udvikle håndværkets høje niveau – også i fremtidens byggede miljø.

BRF Fonden har et højt ambitionsniveau for Håndværkskollegierne både i forhold til de fysiske rammer, som skal demonstrere dansk byggeskik og arkitektur på højt niveau, men også i forhold til de faciliteter, der tilbydes, den måde kollegiet organiseres på og den hverdagskultur, det skal være rammen omkring

– Kristian May, Adm. BRFfonden

Tri-Consults opgave
Tri-Consult A/S forestår udbud til totalentreprise og efterfølgende projektering af alle ingeniørfag.

Adresse
Godsbanearealerne Horsens

Bruttoareal
6000 m2

Byggesum
Ukendt

Bygherrerådgiver
Bisgaard | Ejsing og Hele Landet

Projekteringsår
2020-2021

Opførelsesår
2021-2022

Bygherre
BRFfonden

Arkitekt
CUBO Arkitekter og Danø Arkitektur

Landskab
Schønherr

Står du med et lignende projekt? Vi står altid klar til en uforpligtende snak.

Kontakt
Martin Trærup
M. 29361337
mt@tri-consult.dk

keyboard_arrow_up