Reference

Vestergårdsvangen

Byggemodning i Stavtrup.

Om byggeriet

Tri-Consult A/S har udarbejdet projekt og udbudsmateriale for byggemodning af lokalplan 753, delområde Ia. I byggemodningsområdet er der opført 37 tæt-lave boliger beliggende på Vestergårdsvangen 2-76 i Stavtrup.

Vejanlægget er dimensioneret ud fra gældende vejregler og er udført med fartbump, vendeplads til renovationsvogn samt udstyret med nødvendig afmærkning og skiltning.

Der er foretaget koordinering af de forskellige forsyningsselskabers lednings- og kabeltracéer og deres placeringer i vejprofilet.

Der er foretaget dimensionering af private ledningsanlæg til afledning af regnvand fra veje og tæt/lave bebyggelser.

Tri-Consults opgave
Tri-Consult har forestået projektering, samt varetaget byggeledelse og ført tilsyn med anlægsarbejdet.

Adresse
Vestergårdsvangen, Stavtrup

Enheder
37 boliger

Byggesum
2.400.000,- ekskl. moms

Honorar
290.000,- ekskl. moms

Projekteringssår
2015

Opførelsesår
2016

Bygherre
Fredensborgparken P/S

Totalentreprenør
Svend Erik Lind A/S

 

Står du med et lignende projekt? Vi står altid klar til en uforpligtende snak.

Kontakt
Søren Ibsen
M. 20607777
si@tri-consult.dk

keyboard_arrow_up