Reference

Skovkanten, Glostrup

Byggemodning i Glostrup.

Om byggeriet

Tri-Consult A/S har udarbejdet projekt og udbudsmateriale for byggemodning af boligområde i lokalplanområde nr. HL10, delområde 3. I området er der opført 48 tæt-lave boliger beliggende på Gaaseager 1-95 i Glostrup.

Der er foretaget dimensionering af kloakanlæg for alt regn- og spildevand. For at skabe et grønt udtryk, er vejafvandingen ledt til Wadi’er i rabatten. Alt regnvand er blevet forsinket på byggemodningens matrikel, således det nærliggende hovedregnvandsbassin ikke overbelastes.

Der er foretaget koordinering af de forskellige forsyningsselskabers lednings- og kabeltracéer og deres placeringer i vejprofilet inkl. vejbelysningsanlæg.

Tri-Consults opgave
Tri-Consult har forestået projektering, samt varetaget byggeledelse og ført tilsyn med anlægsarbejdet.

Adresse
Gaaseager, Glostrup

Enheder
48 boliger

Byggesum
4.860.000 ekskl. moms

Projekteringsår
2015

Opførelsesår
2016-18

Bygherre
Byudvikling Sjælland 2015 ApS

Entrprenør
Morten C. Henriksen A/S

Står du med et lignende projekt? Vi står altid klar til en uforpligtende snak.

Kontakt
Søren Ibsen
M. 20607777
si@tri-consult.dk

keyboard_arrow_up