Reference

Rønnevangen

Byggemodning i Sabro.

Om byggeriet

Tri-Consult A/S har udarbejdet projekt og udbudsmateriale for byggemodning af boligområde i lokalplan 730, hvor der er opført 16 tæt-lave boliger beliggende på Rønnevangen 77-107 i Sabro.

Vejanlægget er dimensioneret ud fra gældende vejregler og er udført med vendeplads til renovationsvogn, stianlæg samt udstyret med nødvendig afmærkning og skiltning.

Der er foretaget koordinering af de forskellige forsyningsselskabers lednings- og kabeltracéer og deres placeringer i vejprofilet. Der er foretaget dimensionering af private ledningsanlæg til afledning af regnvand fra veje og tæt/lave bebyggelser.

Tri-Consults opgave
Tri-Consult har forestået projektering, samt varetaget byggeledelse og ført tilsyn med anlægsarbejdet

Adresse
Rønnevangen, Sabro

Enheder
16 boliger

Byggesum
1.228.000,- ekskl. moms

Honorar
200.000,- ekskl. moms

Projekteringsår
2017

Opførelsesår
2017-18

Bygherre
Rønnevangen ApS

Totalentreprenør
Svend Erik Lind A/S

 

Står du med et lignende projekt? Vi står altid klar til en uforpligtende snak.

Kontakt
Søren Ibsen
M. 20607777
si@tri-consult.dk

keyboard_arrow_up