Reference

Byggemodning Gødvad

Byggemodning af lokalplanområde for udstykning af 29 villaparceller og parceller for 41 tæt/lave boliger.

Om byggeriet

Tri-Consult A/S har udarbejdet projekt og udbudsmateriale for byggemodning af lokalplanområde 13-013 i Gødvad ved Silkeborg.

Vejanlægget er indpasset i det meget kuperede og meget skrånende terræn, og meget betegnende vil vejene i lokalplanområdet blive navngivet Gødvad Åblik og Gudenåskrænten.  Endvidere er vejene i forbindelse med de planlagte tæt/lave bebyggelser indpasset, så kørestolsbrugere vil kunne have adgang til alle de planlagte tæt/lave bebyggelser fra pladsbelægningen / carporten foran husene.

Der er foretaget koordinering af de forskellige forsyningsselskabers lednings- og kabeltracéer og deres placeringer i vejprofilet inkl. vejbelysningsanlæg.

Der er foretaget dimensionering af private ledningsanlæg til afledning af regnvand fra veje og tæt/lave bebyggelser, samt dimensioneret faskiner for nedsivning af regnvandet, hvor det er muligt og krævet i området.

Tri-Consults opgave
Tri-Consult har forestået projektering, samt varetaget byggeledelse og ført tilsyn med anlægsarbejdet.

Adresse
Lokalplanområde, Gødvad

Omfang
Byggemodning af lokalområdet

Anlægssum 
9.000.000 ekskl. moms

Honorar
1.000.000 ekskl. moms

Projekteringsår
2018

Udførelsesår
2018-19

Bygherre
Privat byggemodner og REKA Gruppen A/S

Totalentreprenør
KM Maskiner A/S

Står du med et lignende projekt? Vi står altid klar til en uforpligtende snak.

Kontakt
Søren Ibsen
M. 20607777
si@tri-consult.dk

keyboard_arrow_up