Brand

. Brandteknisk dokumentation.
. Brandstrategi.
. Drift og vedligehold.
. Dialog med brandmyndigheder.

Tri-Consult udarbejder brandteknisk dokumentation efter Bygningsreglementet, Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri, udgivet af Erhvervs- og Byggestyrelsen, samt ud fra Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter.

De fleste nutidige byggerier kan ikke opfylde alle krav præcis som angivet i Eksempelsamlingen. For at sikre, at byggeriet opnår en tilsvarende sikkerhed på anden vis, er det derfor ofte nødvendigt at have en dialog med de lokale brandmyndigheder.