Ventilation

. Mindre varmegenvindingsanlæg til boliger.
. Traditionelle ventilationsanlæg til erhvervs- og undervisningssektoren, opbygget som VAV-anlæg reguleret efter dels CO2-/temperaturfølere.
. Større og mindre procesanlæg inden for industriområdet, hvor varmegenvinding fra øvrige procesanlæg integreres.
. Traditionelle køleanlæg og køleanlæg med frikøling til ventilationskøleflader og procesanlæg.
. CTS-anlæg for styring og overvågning af ventilationsanlæg m.m.

Tri-Consult udfører projektering og tilsyn med ventilationsanlæg til alle former for boliger, erhverv og industri. Vi har bl.a. gennem en lang årrække projekteret ventilations- og køleanlæg til omfattende om- og nybyggeri af filialer for en af landets største banker.

I forbindelse med dimensionering af luftmængder udfører vi de nødvendige indeklimaberegninger. Det sker ved hjælp af indeklimaprogrammet BSim, så vi sikrer, at gældende tolerencekrav overholdes.

I alle opgaver har vi stor fokus på at udvikle de mest energirigtige løsninger.