Energi

. Energirammeberegninger for alle bygninger.
. Energimærkninger for enfamiliehuse, fritidshuse, flerfamiliehuse, handel, service og offentlige bygninger.
. Energisyn inden for erhvervsbyggeri af registreret Energiledelses-konsulent.
. BSim-beregninger på alle bygninger med henblik på at begrænse energiforbruget.

Tri-Consult tilbyder også almen rådgivning i forbindelse med generelle energiforbedringer af bygninger og tilhørende tekniske installationer.